English Polski 日本語

Wystąpiły błędy, wypełnij brakujące pola lub wpisz poprawne wartości!


  CaliDraw to generator arkuszy z liniami pomocniczymi do nauki kaligrafii od kaligrafia.info. Nie zapomnij też sprawdzić naszego samouczka kaligrafii!

 • Ustawienia arkusza

 • Wybierz rozmiar kartki papieru. W nawiasach podane zostały wymiary w milimetrach.

 • Wybierz wertykalną lub horyzontalną orientację arkusza. Domyślnie - pozioma.

 • Wybierz schemat kolorów linii. Domyślnie ustawiony jest "Jasny".
  Light
  "Wysoki kontrast" nadaje się świetnie do podświetlania.
  Dark
  Przerywanie linie są domyślnie wyłączone.

 • Ustawienia dla stalówki pióra

 • Jeśli nie znasz szerokości swojej stalówki, możesz wybrać jej producenta i symbol. Jeśli stalówka jest na liście - jej rozmiar zostanie automatycznie wprowadzony.

 • Wpisz szerokość kreski jaką zostawia stalówka w milimetrach.
  Nib width

 • Ustawienia dla krojów pism

 • Wybierz rodzaj pisma dla jakiego ma zostać wygenerowany arkusz. Od tego wyboru zależeć będą proporcje odstępów pomiędzy liniami poziomymi. Możesz także wprowadzić własne odstępy. Jednostką jest tutaj NIB.
  schemat linii

 • Kąt nachylenia pionowych linii pomocniczych (slantów). Wpisz wartość w kątach, przy założeniu, że 0° to godzina 12 na zegarze.
  schemat linii

  °
 • Wybierz czy arkusz ma zawierać pionowe lub nachylone linie pomocnicze. Domyślnie włączone.

 • Opcje zapisu arkusza

 • Zapisz wygenerowany arkusz na dysku lub wyświetl z poziomu przeglądarki (wymagany pugin PDF).

 • Wersja 1.4 - 1 sie 2022 | CaliDraw wygenerował w sumie 243,637 arkuszy!

 • Ważne! Aby zachować prawidłowe wymiary arkusza po wydrukowaniu, należy w oknie ustawień wydruku wyłączyć skalowanie dokumentu.

  If you want to translate CaliDraw to your language, please contact us - www(at)kaligrafia.info